Φύλλα Μαθηματικής Παιδείας


 

ISSN 2241-3367

Εκδίδεται στην Αθήνα.

Διανέμεται & αναπαράγεται ελεύθερα.

Δικτυακός Τόπος: http://www.ekthetis.gr

e-mail  [email protected]

Στοιχειοθετείται με το LaTeX

Έκδοση-Eπιμέλεια: Ν.Σ. Μαυρογιάννης


Διευθύνεται από Συντακτική ΕπιτροπήΟ Εκθέτης είναι ένα φύλλο Μαθηματικής Παιδείας.
 
Διανέμεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αναπαραχθεί ελεύθερα.
 
Αποσκοπεί στην έκθεση μαθηματικών ιδεών και την επικοινωνία  με  απλό, άμεσο και μη τυπικό τρόπο.
 
Απευθύνεται πρωτίστως  σε όσους διδάσκουν Μαθηματικά  στα σχολεία και

προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές Μαθηματικών.

Φιλοξενεί εργασίες με ουσιαστικό μαθηματικό περιεχόμενο οι οποίες υπόκεινται σε κρίση από κριτές.
 
Οι εργασίες μπορουν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην  διεύθυνση: [email protected]